Keuren

Het adres voor het keuren van elektrisch gereedschap en klimmateriaal.

Keuren elektrisch gereedschap

Wij keuren en certificeren al uw elektrisch gereedschap volgens de NEN 3140 normen. Wanneer uw machines volgens deze norm zijn gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit. Uw goedgekeurde machine wordt voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is, u krijgt tevens een certificaat op papier met alle relevante gegevens over de machine en de keuring. De aangeleverde machines moeten voorzien zijn/worden van een uniek en goed leesbaar identificatienummer, welke op het certificaat terug te vinden is. Meestal wordt dit in de machine gegraveerd. Wij kunnen gebruik maken van de door u gehanteerde en zelf aangebrachte identificatienummers, indien deze niet aanwezig zijn, kunnen wij dit ook voor u verzorgen. Met een keuringscertificaat kunt u aantonen dat uw machines veilig zijn. Wij maken graag een afspraak met u, om al uw elektrisch gereedschap tot 1000 volt volgens NEN 3140 te keuren en certificeren.

Keuren klimmateriaal

Een ongeluk met een ladder, trap steiger dus verplaatsbaar klimateriaal zal meestal grote gevolgen hebben. Daarom is voor deze arbeidsmiddelen een periodieke keuring en inspectie verplicht gesteld. In de praktijk komt het erop neer dat dit een keer per jaar zal moeten gebeuren. Deze frequentie wordt ook gehanteerd door ISO(kwaliteit) en VCA(veiligheid).

 

Onderdelen van de keuring:


Controle compleetheid en afmetingen
Controle type en waarschuwingsstickers
Visuele inspectie materiaal & vervuiling
Visuele inspectie mechaniek/scharnierpunten e.d.
Administratie (certificaat opmaken)


Wij keuren en certificeren uw verplaatsbaar klimmateriaal volgens de geldende normen. Wanneer uw verplaatsbaar klimmateriaal volgens deze normen zijn gecertificeerd, is er voldaan aan de wettelijke verplichtingen van het ARBO-besluit. De arbeidsmiddelen worden voorzien van een sticker waarop staat tot wanneer de keuring geldig is, u krijgt tevens een certificaat op papier met alle relevante gegevens over het gekeurde materiaal en de keuring zelf.

Copyright © 2024 Mulder Techniek | Realisatie: DIZZKY Webdesign